Kvalitetspolicy

Nordic Alarms ledningssystem för kvalitet är uppbyggt i enlighet med den internationella standarden SS EN ISO 9001.

Vår kvalitetspolicy omfattar följande huvudpunkter:

  • Våra installerade anläggningar och vår service ska karaktäriseras av hög kvalitet
  • Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.
  • Alla anställda vid Nordic Alarm AB – utan undantag – är delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete.
  • Vi ska tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar
  • Kundernas behov och förväntningar är avgörande för vårt företags allmänna inriktning. Genom att överträffa deras förväntningar förbättrar vi vår konkurrenskraft.
  • Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring
  • Vi ska leva upp till vårt goda rykte för hög kvalitet och genom tillämpning av internationella standarder och val av teknologiskt ledande komponenter uppnå kontinuerlig förbättring.

Nordic Alarm följer de riktlinjer för uppförandekod och socialt ansvar som gäller inom Lagercrantz-koncernen.

Miljöpolicy

  • Vi arbetar i enlighet med miljösäkringsstandarden ISO 14001
  • Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår verksamhet inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat.
  • Föreskrifter i lagar och förordningar skall vara minimikrav i vår verksamhet och vi syftar till en kontinuerlig förbättring av de effekter som vår verksamhet har på miljön.