Säkerhet Innovation Integration

Nordic Alarm hjälper till att skydda tillgångar genom intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kameraövervakning och personskydd.

Om oss
Image

Säkerhet – Innovation – Integration

Trygghet och affärsnytta genom kundanpassade tjänster och säkerhetsteknik.

Om oss
Image

Nordic Integral

Ta ett helhetsgrepp om säkerheten

Nordic Integral är Nordic Alarms egenutvecklade system som är väl beprövat och som ständigt vidareutvecklas med nya funktioner. Med Nordic Integral samlar du alla dina säkerhetstjänster i ett och samma system. Det ger en fullständigt kundanpassad säkerhetslösning som med tiden kan utökas med nya funktioner i samma takt som du behöver dem.

Läs mer

Anpassade lösningar

Högt ställda krav är vår vardag. Nordic Alarm skapar skräddarsydda säkerhetslösningar för din verksamhet och för de som ska använda systemet. Våra integrerade system ger er kostnadseffektiv administration, presentation och hantering av större säkerhetssystem – med fokus på hög driftsäkerhet och snabb manövrering. Läs mer

En tryggare miljö för både dina medarbetare och kunder. Nordic Alarm har arbetat med säkerhetslösningar för detaljhandeln under många år och vi levererar anpassade säkerhetssystem för både små och stora butiker. Läs mer

För effektiva och säkra logistikflöden. Nordic Alarm är en unik och erfaren leverantör av lösningar för det fysiska skyddet samt för effektivisering av logistikflöden. Vi erbjuder säkerhetssystem som hanterar risker på respektive terminal/hamnområde samt levererans av kamerabilder för att övervaka flödet – utan fördröjning. Läs mer

Trygghet i hela fastigheten. Att kunna erbjuda säkerhetssystem till de som behöver hyra kontorslokaler är i dag en självklarhet. Med våra system kan varje hyresgäst överblicka säkerheten i sina egna lokaler, samtidigt som hela fastigheten har ett gemensamt skalskydd. Läs mer

Effektiva och säkra produktionsprocesser. Vi har ett komplett erbjudande med effektiva lösningar för bland annat in- och utpassering, passersystem, övervakningssystem och kamerasystem. Något som ger dig möjlighet att fjärrmanövrera och övervaka produktionsprocesserna i realtid. Läs mer

Aktuellt

Nordic Alarm tryggar Stockholm Stads skolor

13 augusti, 2018

Behovet och viljan av att använda kameraövervakning på skolor har ökat markant den senaste tiden för att förbättra tryggheten för personal och elever. Undersökningar visar att allt färre elever i Stock...

Nordic Alarm söker erfaren Key Account Manager

26 juni, 2018

Nordic Alarm har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad ...