Vi skapar trygghet och affärsnytta genom kundanpassade tjänster och säkerhetsteknik

Inbrottslarm

INBROTTSLARM

Ett bra inbrottslarm skapar trygghet samt motverkar brott och störningar i din verksamhet. Under mer än 25 år har Nordic Alarm levererat inbrottslarm och är experter på att utifrån verksamhetsanpassa en lösning som kombinerar modern teknik med både tjänster och affärsnytta.

Läs mer>>

Passersystem

PASSERSYSTEM

Få säkerhetssystem ställer så stora krav på leverantören som just passerkontroll och passagesystem. Oftast beror det på de svårigheter som uppstår när passersystemet ska integreras med övriga säkerhetssystem och databaser, och man vill kombinera smidighet med högt ställda krav på säkerhet.

Läs mer>>

Kamerasystem

KAMERASYSTEM

Med kameraövervakning från Nordic Alarm har du alltid full kontroll på verksamheten. Vi är experter inom CCTV och kan hjälpa dig med allt från projektering till installation och molnlösningar. Bra lösningar ökar tryggheten samt är anpassat till företagets verksamhet.

Läs mer>>

Integrerade säkerhetssystem

INTEGRERADE SYSTEM

Nordic Alarm har lång och djup erfarenhet av att integrera säkerhetssytem inom skilda branscher och av varierande storlek. Genom att integrera flera säkerhetssystem så kan du höja säkerheten, flexibilitet och resursutnyttjande och samtidigt få en anpassad lösning för din verksamhet. För vår del handlar det om att ta ett kundanpassat helhetsgrepp på problemen kring säkerheten. Vi kan därför erbjuda dig en kostnadseffektiv lösning och enkelt handhavande av flera samverkande säkerhetssystem. ”Ett företag – ett säkerhetssystem”, är vår devis och det är oberoende om ditt företag finns på en eller flera orter.

Läs mer>>