Passersystem

Nordic Alarm har en lång erfarenhet av hur passersystemet ska projekteras för att kombinera smidighet med högt ställda krav på säkerhet. Vi utformar alltid passersystemet utifrån dina specifika behov – och vi levererar endast utrustning som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet.

Nordic Alarm har kodläsare för alla säkerhetsbehov – med olika avläsningstekniker. Idag är det till exempel vanligt med beröringsfria kortläsare av typen Prox EM4102 eller Mifare, smartcardläsare eller biometriska läsare. Alla funktioner för dörrstyrning lagras i autonoma dörrcentraler.

För mer information, kontakta:

Thomas Zetterström

Key Account Manager

08-51494914

08-27 27 27

E-post

Claes Falk

Key Account Manager

070-740 34 70

08-27 27 27

E-post

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post