Nordic Integral

INTEGRAL är Nordic Alarms egenutvecklade system som är väl beprövat och som ständigt vidareutvecklas med nya funktioner. INTEGRAL bygger på öppen teknik och ligger i framkant vad gäller säkerhetstekniken. Systemet är skalbart och passar därför olika typer av verksamheter – oavsett storlek och geografisk spridning.

INTEGRAL innefattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och har inbyggt stöd för flera säkerhetsprodukter av annat fabrikat. Systemet ger dig en grafisk presentation av larmen som klart och tydligt visualiseras på digitala ritningar av lokalerna. Även kameraövervakning integreras i INTEGRAL vilket möjliggör att kamerabilder presenteras vid olika typer av händelser och larm.

INTEGRAL bygger på programvara som kan anpassas efter era förutsättningar, vilket skapar flexibilitet. Säkerhetssystemet möter kraven på kvalitet och driftsäkerhet – en förutsättning för verksamheter som kräver hög säkerhet.

INTEGRAL förknippas ofta med skyddsobjekt där kraven på säkerhet är mycket högt ställda, exempelvis kärnkraftverk, kriminalvårdsanstalter och polisen, men systemet lämpar sig egentligen för alla verksamheter med behov av flera integrerade säkerhetsfunktioner.

Integration

INTEGRAL integrerar mjukvarumässigt alla de säkerhetsfunktioner ditt företag behöver för skydd av materiell och immateriell egendom, samt för skydd av dina medarbetare. All övervakning kan ske från en eller flera operatörsplatser. Med INTEGRAL ges möjligheten att integrera:

 • Inbrottslarm
 • Passerkontroll
 • Kameraövervakning, CCTV
 • Foto/ID-korttillverkning
 • Besökshantering
 • Personlarm
 • Överfallslarm
 • Personsökning
 • Samtal/Porttelefon, medlyssning
 • Brandlarmspresentation
 • Fastighetsstyrning

För mer information, kontakta:

Claes Hafström, Nordic Alarm

Claes Hafström

Produktchef Integral

070-528 65 10

08-27 27 27

E-post

Claes Falk

Key Account Manager

070-740 34 70

08-27 27 27

E-post

Thomas Zetterström

Key Account Manager

08-51494914

08-27 27 27

E-post

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post