Kamera­bevakning

Nordic Alarm har en bred erfarenhet av lösningar för kamerabevakning. Vi arbetar både med mindre distribuerade anläggningar med central övervakning och management till större komplexa kamerasystem. Med ett kameraövervakningssystem från Nordic Alarm har du alltid full kontroll på verksamheten. Det ger möjlighet till effektiv övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Nordic Alarm har lång erfarenhet av både mindre och större system med flera tekniker som är certifierade inom CCTV. Vi arbetar och är certifierade inom marknadsledande system som Mirasys, Milestone, Bosch VMS med flera. Väljer du INTEGRAL får du dessutom tillgång till integration av både kameralarm och styrning av bilder för utökad säkerhet i ett och samma gränssnitt.

Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på organisationers användning av kamerabevakning. I den nya kamerabevakningslagen (gäller från 1:a aug 2018) finns krav på att myndigheter (samt vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse) att söka tillstånd för kamerabevakning. Framöver är det Datainspektionen som kommer att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt denna lag. Övriga organisationer blir tillståndsfri, men trots det finns det bestämmelser som ställer fortsatt höga krav på den som ansvarar för bevakningen att göra en egen bedömning av egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Nordic Alarm kan hjälpa organisationer med denna process, både myndigheter som behöver ansöka om kamerabevakning samt övriga företag som behöver en intern process för hantering av kamerabevakningen av interna och externa ytor.

Kamerabevakningslagen har även inför en upplysning om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ställer även nya krav kring hur upplysningen om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning. Även dataskyddsförordningen (GDPR) ställer vissa krav om hur upplysningen ska vara utformad (t ex om den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter).

Läs mer om kamerabevakningslagen på Datainspektions hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/