Inom området vård och utbildning som oftast bedrivs i publika miljöer, finns en stor bredd av säkerhetsbehov. Det handlar om allt från att skydda patienter, besökare, elever, medarbetare till att skydda dyra föremål och ibland riskutsatta miljöer. Inom detta område är också integritetsfrågor mycket viktig med hänsyn till patienter, besökare och elever.

För olika kunder har vi skapat många anpassade lösningar. Till exempel har vi levererat trygghetskameror till skolor, i syfte att skapa en trygg miljö för både elever och personal, samt förebyggande av inbrott och skadegörelse. Inom psykiatrin har vi bidragit till en tryggare arbetsplats genom bland annat bärbara överfallslarm där medarbetare kan komma till undsättning med hjälp av larm med positionering. En annan lösning är ett inskrivningssystem för högskolor med många elever med stor rörlighet där eleven kan sköta all administration själv utan att tumma på integriteten.

Alla dessa lösningar är skapade utifrån en nulägesanalys av kundens behov, där vi balanserat kraven på dels individers trygghet och tillgångars värden, dels kraven på integritet enligt kamerabevakningslagen och GDPR.


Referensuppdrag: Trygghetskameror för en tryggare skolmiljö – fruängens skolor

Stockholms Stad har beslutat utöka kamerabevakningen på strategiskt viktiga platser, i samråd med polisen, för att förbättra tryggheten för elever och personal samt avskräcka från brott och möjliggöra bättre bevisföring. Fruängens skola är en plats där man upplevt behovet att skapa en tryggare miljö. Huvudsyftet var där att förhindra stölder från elever, men också för att motverka mobbing och skadegörelse.

Uppdraget är en del av det ramavtal vi har med Stockholms stad, gällande att leverera trygghetskameror till Stockholms Stads skolor.  Läs mer (pdf)