Nordic Alarms systemlösningar möjliggör effektiv förflyttning av fysiskt gods liksom övervakning av logistikflöden. Systemen kan användas i bl.a. hamnområden eller i logistikterminaler. Lösningarna möjliggör tydliga, högupplösta bilder av anläggningen – bilder som presenteras utan fördröjning. Nordic Alarms system bidrar även till enkel sökning, spårning (Parcel Tracking) och identifiering av materialflödet i efterhand vid en eventuell incident (till exempel skada eller försvunnet gods).

Larmuppföljning

Även inom terminalen är det viktigt att samla in, presentera och följa upp de larm som anses vara kritiska för verksamheten. Det kan handla om olika typer av larm från portar, transportband, kraftförsörjning, nätverk eller annan utrustning som är kritisk för verksamheten. Larmen skickas vidare till berörda personer via SMS, e-post, lokala handenheter eller via larmsändare och systemet kontrollerar därefter att alla larm blir åtgärdade. Kvitteras inte larmen inom en viss tid eskaleras de vidare enligt fastställda rutiner.

Områdes- och passerskydd

Nordic Alarm arbetar även med att effektivisera in- och utpassering till terminalerna med lösningar såsom fordonsläsare, nummerplåtsregistrering och passersystem samt integration med befintliga tredjepartslösningar som hanterar logistikflöden inom terminalen. För att säkerställa säkerheten inom terminalområdet erbjuds även olika typer av perimeterskydd som områdesbevakning med och utan intelligent kamerasystem, staketlarm och markradarlösningar.

För mer information, kontakta:

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post

Thomas Zetterström

Key Account Manager

08-51494914

08-27 27 27

E-post