Anläggningar med högt ställda säkerhetskrav

Nordic Alarm har lång erfarenhet av och förståelse för processen kring avancerad teknik och höga krav på säkerhet. Vi erbjuder intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kameraövervakning och personskydd. Nordic Alarms utveckling av egna intelligenta produkter har givit oss en unik position på säkerhetsmarknaden. Vi är en av de ledande leverantörerna av säkerhetssystem till kunder med höga säkerhetskrav i kombination med hög kvalitet och driftsäkerhet.

Nordic Alarm har under 30 år genomfört ett stort antal komplexa projekt och våra medarbetare, teknik och metoder har prövats många gånger i praktiken. Nordic Alarm skyddar idag materiella och immateriella tillgångar på flera anläggningar inom kritisk infrastruktur.

Nordic Alarms egenutvecklade system Nordic Integral är ett kraftfullt och avancerat integrerat system där all styrning bygger på programvara. Det innebär att vi kan skräddarsy systemet efter din anläggnings förutsättningar, vilket gör systemet mycket flexibelt. Nordic Integral innefattar bland annat inbrottslarm och passagesystem samt har inbyggt stöd för flera säkerhetsprodukter av andra fabrikat.


Referensuppdrag: CLAB

Referensupdrag, CLAB

CLAB är det svenska mellanlagret för använt kärnbränsle och ligger utanför Oskarshamn. Här lagras kärnbränsle i två förvaringsutrymmen 30 meter ner i berget. Skyddet av anläggningen görs av bevakningspersonal dygnet runt samt ett kraftigt perimeterskydd runt hela anläggningen. Nordic Alarm har levererat ett integrerat säkerhetssystem med stor flexibilitet och hög driftsäkerhet och uppdraget omfattade bland annat:

  • Olika system för detektering av intrång och larm
  • Bevakningskameror
  • Centralenheter för larm samt för inspelning, analys och presentation av kamerabilder
  • Inpasseringssystem

För mer information, kontakta:

Claes Falk

Key Account Manager

070-740 34 70

08-27 27 27

E-post