Med ett säkerhetssystem från Nordic Alarm har du alltid full kontroll på verksamheten. Våra nätverksbaserade system kan dessutom bidra till en mer kostnadseffektiv och rationell övervakning av flöden och säkerhet. Det ger möjlighet till övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Nordic Alarm erbjudande inom Industri innefattar allt ifrån intelligenta kamerasystem som styr och övervakar produktionslinjen, till lösningar för inträdeskontroll och områdesskydd. Våra kameralösningar möjliggör fjärrmanövrering av produktionsprocesser i realtid, särskilt i komplicerade miljöer. Lösningarna är anpassade till en industrimiljö och ofta integrerade med befintliga produktionssystem. Kvalitetskontroll och övervakning av processer kan även göras med enklare videoanalys för att säkerställa flöden och temperaturer m.m. Videoströmmar från systemet kan enkelt sammanföras till en större bildvägg i ett kontrollrum, för en mer övergripande bild av hela processflödet.

Med ett kamerasystem inom processflödet kan många steg optimeras, något som kan ha stor påverkan på lönsamheten. Vissa lösningar kompletteras även med specialkameror för att klara extrema miljöer och påfrestningar.

Larmupföljning

Inom industrin är det även viktigt att samla in, presentera och följa upp larm som anses vara kritiska för verksamheten. Det kan handla om olika typer av larm från produktionsutrustning, kraftförsörjning, nätverk eller annan utrustning som är kritisk för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. Larmen skickas sedan vidare till berörda personer via SMS, e-post, lokala handenheter eller via larmsändare och systemet håller sedan kontroll på att alla larm blir åtgärdade. Kvitteras inte larmen inom en viss tid eskaleras de vidare enligt fastställda rutiner.

Områdes- och passerskydd

Nordic Alarm arbetar även med att effektivisera in- och utpassering till industri med lösningar såsom fordonsläsare, nummerplåtsregistrering och passersystem. För att säkerställa säkerheten inom industriområdet erbjuds även olika typer av perimeterskydd såsom områdesbevakning med och utan intelligent kamerasystem, staketlarm och markradarlösningar.

För mer information, kontakta:

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post

Thomas Zetterström

Key Account Manager

08-51494914

08-27 27 27

E-post