I dagens tuffa affärsklimat med korta ledtider är information ett konkurrensmedel. Alla företag har känsliga uppgifter som inte får läcka ut. Med ett driftsäkert system för teknisk säkerhet skyddas lokalerna från intrång, stöld och skadegörelse. Rätt säkerhetslösning bidrar dessutom till effektivare administration och lägre kostnader.

Alla företag har dokumentation av känslig karaktär. Information som kommer i orätta händer leder till ekonomisk skada, men skadar också företagets anseende. Att bygga upp ett förtroende på marknaden tar tid, men att ödelägga det går snabbt. Riskerna ökar dessutom i takt med att många människor tillfälligt rör sig i lokalerna. Allt fler installerar därför passersystem för att hindra obehöriga från att ta sig in. Med nya, beröringsfria kortläsare kan personalen snabbt och smidigt röra sig mellan olika områden utan att behöva mata in kort.

En konkurrensfördel för fastighetsägare

För dig som fastighetsägare är det en konkurrensfördel att kunna erbjuda ett säkerhetssystem till företagen som behöver hyra lokaler. Varje hyresgäst kan överblicka säkerheten i de egna lokalerna samtidigt som hela fastigheten har ett gemensamt skalskydd.

Integrering ger överblick och kontroll

I takt med att systemen integreras allt mer blir det också värdefullt att koppla ihop säkerhetssystemet med andra system. På så vis kan värdefull information återanvändas från andra databaser. Ett exempel är information om personalens anställning. När en anställning upphör, räcker det med att avregistrera personen på ett ställe för att också behörigheten ska upphöra. Att personer felaktigt har kvar sin behörighet till företagens passersystem är mycket vanligt och det kan vara svårt att överblicka vilka som faktiskt kan eller ska kunna ta sig in i lokalerna vid olika tidpunkter. Detta gäller även tillfälliga behörigheter, som t.ex. vikarier.

Basen i teknisk säkerhet

För de flesta kontor är ett pålitligt, integrerat system basen i den tekniska säkerheten. Nordic Alarms egenutvecklade system Nordic Integral har använts i många år och vidareutvecklas ständigt med nya funktioner. Nordic Integral bygger på modern, öppen teknik och ligger i säkerhetsteknikens framkant. Systemet är skalbart och passar därför många olika typer av verksamheter – oavsett storlek. I systemet ingår inbrottslarm och passersystem, med grafisk presentation av larmen som klart och tydligt visualiseras på digitala ritningar av lokalerna.

Även kameraövervakning integreras i Nordic Integral så att bilder visas i samma gränssnitt som övriga larm. På kontor med sedvanlig säkerhetsnivå övervakas i allmänhet kontorets entré och infart till eventuella parkeringshus med kameraövervakningssystem.

Receptioner och utsatta miljöer kan också utrustas med överfallslarm – fasta knappar eller bärbara larm. Även här har Nordic Alarm anpassade lösningar för trådlösa, bärbara larm med grundläggande funktioner och hög driftsäkerhet.


Referensuppdrag: IF Skadeförsäkring

Liksom många företag, har If Skadeförsäkring ett eller få större kontor, och många mindre. Många medarbetare jobbar på flera olika orter, och ska ha rätt behörighet. De mindre saknar egen kontorsservice/säkerhet. Frågan är då hur man samordnar säkerheten, och sköter den från ett eller ett fåtal kontor?

  • Bevaka säkerhet och larm från ett ställe?
  • Monitorera på distans att säkerheten på alla mindre kontor är ständigt uppe?
  • Drifta systemet, t ex passerkort och behörigheter, på ett effektivt sätt från ett ställe?

Dessutom i en bank- och försäkringsbransch, där kraven på säkerhet är väldigt höga.

Läs mer här om hur vi jobbade tillsammans med If Skadeförsäkring. Om bland annat vårt system INTEGRAL för överordnad integration.

För mer information, kontakta:

Malin Johnsson, Nordic Alarm AB

Malin Johnsson

Serviceledare

08-27 27 27

E-post

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Affärsområdeschef Process och Automation

073-346 21 46

08-27 27 27

E-post

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post

Jonas Malmgren, Nordic Alarm AB

Jonas Malmgren

VD

08-514 948 82

08-27 27 27

E-post

Martin Sirvell, Nordic Alarm AB

Martin Sirvell

Styrelseordförande

072-250 63 37

08-27 27 27

E-post