Detaljhandelns verksamhet bygger på att erbjuda hög tillgänglighet för kunder. Samtidigt drabbas varuhus, stormarknader och närbutiker av svinn och en allt grövre brottslighet med överfall och rån. Hotbilden ökar för butiker som hanterar större mängder kontanter, har svårtillgängliga personalentréer, sena öppettider eller är belägna i oroliga områden. Ett bra säkerhetssystem är alltså grundläggande för att kunna skapa en säker miljö för både medarbetare och kunder.

Nordic Alarm erbjuder flera olika säkerhetssystem för detaljhandeln. Med t.ex. kameraövervakning minskar svinn och skadegörelse, samtidigt som bilder av bra kvalitet ökar bevisbördan och bidrar till ett fördelaktigt samarbete med polisen. Systemet erbjuder även digital bildlagring med smarta funktioner vilket underlättar sökande i omfattande bildmaterial. Med modern teknik kan du få larm direkt via sms eller e-post. Det gör att både du och polisen kan agera snabbt, något som är avgörande och väsentligt kan minska konsekvenserna av en incident.

Nordic Alarms system kan integreras med andra system som exempelvis kassasystem. Rätt utfört medför detta en mer effektiv styrning och lägre driftkostnader.


Referensuppdrag: Ica Maxi Solna

Referensuppdrag, Ica Maxi Solna

ICA Maxi i Solna är ett av ICA-koncernens större butiker vilket ställer höga krav på att säkerhetssystemen är effektiva, driftsäkra och lätta att använda. Här används Nordic Alarms egna säkerhetssystem Nordic Integral vilket ger en samlad överblick av alla säkerhetssystem. Det bidrar till snabbare hantering vid eventuella incidenter. Tack vare det flexibla integrerade säkerhetssystemet Nordic Integral lyckas ICA Maxi i Solna hålla en hög säkerhetsnivå, förenkla arbetet och samtidigt effektivisera driften.

För mer information, kontakta:

Thomas Zetterström

Key Account Manager

08-51494914

08-27 27 27

E-post