Grundkurs Integral

Kursen ger dig en övergripande förståelse för möjligheter med integrerad säkerhet i allmänhet och Integral i synnerhet. Utbildningen blandar teori och praktik kring systemuppbyggnad och funktioner inom larm, passage och kamera. Vi går också igenom begrepp och konkret handhavande där vanliga fel, möjligheter och säkerhetsrutiner får en central roll. Kursen kräver inga förkunskaper och vänder sig till dig som operatör, samordnare eller som på annat sätt behöver få insyn och överblick över hur ett Integral-system fungerar.

Grundkurs installation av integral

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i konfiguration och driftsättning av ingående delar i ett Integral-system. Fokus ligger på installation av framförallt undercentraler, dörrmiljöer och annan ansluten utrustning samt tillhörande konfigurering, felsökning och driftsättning av dessa. Kursen kräver att du har generell vana av installation och teknik där du i din vardag behöver få insyn och överblick över hur det sker i ett Integral system.

Läs mer om Nordic Integral.

För mer information, kontakta:

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post