Nätverk av kunnig personal

Nordic Alarms nätverk av utbildade projektledare, installatörer och servicetekniker sträcker sig över hela Sverige.

Tips, råd och dokumentation

Eftermarknaden med service och utbildning är viktiga områden som måste fungera för dig som kund. Vi har en väl fungerande serviceorganisation och vi överlämnar alltid dokumentation, utbildar användarna och ger tips och råd för att ni ska få mesta möjliga nytta av säkerhetssystemen.

I de fall en underentreprenör anlitas för installation medverkar alltid en ansvarig medarbetare från Nordic Alarm. Vi vill vara säkra på att kvaliteten bibehålls.

För mer information, kontakta:

Carina Åslund, Nordic Alarm AB

Carina Åslund

Servicechef

08-27 27 27

E-post