Sedan början av 1990-talet har vi skött service och underhåll på ett flertal av våra kunders anläggningar. Många av dessa anläggningar används inom kritisk infrastruktur där det ställs mycket höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. För vissa kunder är dessutom serviceavtal och en årlig genomgång av systemet ett krav från försäkringsbolagen.

Tillgång till support och regelbundet underhåll av säkerhetsanläggningen är avgörande för anläggningens kvalitet och driftsäkerhet över tid. Många gånger kopplas larmsektioner ut för att systemet ska kunna aktiveras, men det innebär samtidigt att systemet inte fungerar som det ska. En anläggning som inte fungerar friktionsfritt kan dessutom orsaka oönskade larm med tillkommande utryckningskostnader.

Ett serviceavtal från Nordic Alarm innebär inte bara att du får en väl fungerande säkerhetsanläggning som du kan lita på. Med avtalet får du också:
  • Provningsprotokoll
  • Utbildning
  • Uppföljning
  • Rådgivning

Våra tekniker är kunniga och vet hur säkerhetsprodukterna fungerar. De hjälper dig gärna med tips och råd så att du kan få mesta möjliga nytta av systemet. Alla serviceuppdrag lagras i vårt affärssystem, vilket gör att vi snabbt kan skaffa oss en samlad överblick av en anläggning. Nordic Alarm är godkänd och larmklassad anläggningsfirma hos SBSC (Svensk brand- och säkerhetscertifiering AB) samt medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer kring våra Serviceavtal.

För mer information, kontakta:

Jesper Oikari, Nordic Alarm

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post