Fjärradministration – för en lättare vardag

Med fjärradministration hjälper våra medarbetare dig att administrera dina anläggningar. Via fjärradministration kan vi lägga till, ändra och ta bort personer, koder och behörigheter i inbrottslarm- och passersystemsanläggningen. Vi kan ställa ifrån eller tillkoppla områden och sektioner, ta ut loggar över händelser i anläggningarna och mycket mer.

Fjärrservice – för er trygghet

Fjärrservice innebär att våra medarbetare enligt ett överenskommet intervall via fjärruppkoppling kopplar upp sig mot din anläggning och genomför en service- och funktionskontroll. Fjärrservice innebär att du har kontinuerlig kontroll över att anläggningen fungerar som planerat. I det fall du råkar ut för en större skada eller ett haveri, så finns en aktuell säkerhetskopia på konfigurationsfilen. Detta innebär att anläggningen kan sättas i drift igen på mycket kort tid.

För mer information, kontakta:

Carina Åslund, Nordic Alarm AB

Carina Åslund

Serviceledare

08-27 27 27

E-post