Inbrottslarm

Nordic Alarm – passersystem

Nordic Alarm har under 30 år levererat inbrottslarm till vitt skilda verksamheter, med allt från enkla till mycket komplexa krav. Vi är experter på att utifrån dina säkerhetskrav verksamhetsanpassa lösningar som kombinerar modern teknik med både tjänster och affärsnytta.

Du ska kunna leva med din säkerhetsanläggning under många år framöver. Det betyder att du behöver tänka långsiktigt och beakta behov och kostnader även efter installation. När du väljer Nordic Alarm kan du känna dig trygg i att du får en erfaren och kunnig partner som vägleder dig med goda råd och förslag.

Kamera­övervakning

Nordic Alarm – kameraövervakning

Nordic Alarm har en bred erfarenhet av lösningar för kameraövervakning. Vi arbetar både med mindre distribuerade anläggningar med central övervakning och management till större komplexa kamerasystem. Med ett kameraövervakningssystem från Nordic Alarm har du alltid full kontroll på verksamheten. Det ger möjlighet till effektiv övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Nordic Alarm har lång erfarenhet av både mindre och större system med flera tekniker som är certifierade inom CCTV. Vi arbetar och är certifierade inom marknadsledande system som Mirasys, Milestone, Bosch VMS med flera. Väljer du Nordic Integral får du dessutom tillgång till integration av både kameralarm och styrning av bilder för utökad säkerhet i ett och samma gränssnitt.

Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på organisationers användning av kamerabevakning. I den nya kamerabevakningslagen (gäller från 1:a aug 2018) finns krav på att myndigheter (samt vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse) att söka tillstånd för kamerabevakning. Framöver är det Datainspektionen som kommer att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt denna lag. Övriga organisationer blir tillståndsfri, men trots det finns det bestämmelser som ställer fortsatt höga krav på den som ansvarar för bevakningen att göra en egen bedömning av egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Nordic Alarm kan hjälpa organisationer med denna process, både myndigheter som behöver ansöka om kamerabevakning samt övriga företag som behöver en intern process för hantering av kamerabevakningen av interna och externa ytor.

Kamerabevakningslagen har även inför en upplysning om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ställer även nya krav kring hur upplysningen om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning. Även dataskyddsförordningen (GDPR) ställer vissa krav om hur upplysningen ska vara utformad (t ex om den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter).

Läs mer om kamerabevakningslagen på Datainspektions hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Passersystem

Nordic Alarm – inbrottslarm

Nordic Alarm har en lång erfarenhet av hur passersystemet ska projekteras för att kombinera smidighet med högt ställda krav på säkerhet. Vi utformar alltid passersystemet utifrån dina specifika behov – och vi levererar endast utrustning som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet.

Nordic Alarm har kodläsare för alla säkerhetsbehov – med olika avläsningstekniker. Idag är det till exempel vanligt med beröringsfria kortläsare av typen Prox EM4102 eller Mifare, smartcardläsare eller biometriska läsare. Alla funktioner för dörrstyrning lagras i autonoma dörrcentraler.

För mer information, kontakta:

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post

Claes Falk

Key Account Manager

070-740 34 70

08-27 27 27

E-post