Vi säkerställer att ert kamerasystem fungerar!

ISG Nordic Fenix ser till att lösningen spelar in enligt era önskemål samt har rätt täckningsområde. Eftersom merparten av arbetet utförs på distans från ISG Nordic Fenix kan vi hjälpa dig direkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Ni ska känna er säkra på att ert kamerasystem ger er den trygghet ni önskar. Vi arbetar med en rad kända kamerasystem på marknaden.

  • Kontinuerlig övervakning av kamerasystemet (central kameraplattform, anslutna kameror och högtalare)
  • Om det uppstår något fel i kamerasystemet skickas information automatiskt till ISG Nordic Fenix där tekniker gör en första felsökning på distans. Vår erfarenhet är att de allra flesta felen kan åtgärdas på distans. Krävs arbete på plats skickas ärendet till en lokal servicetekniker.
  • I förbyggande syfte går ISG Nordic Fenix genom kamerasystemet en gång per år. Detta innebär en teknisk genomgång av kamerasystemet, dvs kontroll av loggfiler, backup av befintlig konfiguration samt vid behov test av kopplingen till larmcentral. ISG Nordic Fenix hjälper dig även med användarstöd.
  • För uppkoppling mot ISG Nordic Fenix finns det en rad olika uppkopplingsmöjligheter (VPN).

För mer information, kontakta:

Mikael Skålberg

Projektledare

042-36 21 57

E-post