Nordic Alarm har över 30 års erfarenhet av säkerhetssystem och besitter nödvändiga certifieringar för verksamheten som bl.a:

 • Polistillstånd
 • Behörig Anläggarfirma inbrottslarm, SSF 1015, utgåva 3
 • Anläggarfirma kamerabevakningssystem SSF 1061, utgåva 3
 • Behörig ingenjör inbrottslarm
 • Behörig ingenjör kamerabevakningssystem
 • Behörig ingenjör CCTV
 • Certified ASSA ARX Partner (CAP)
 • Bosch auktoriserad partner
 • Milestone auktoriserad partner
 • Mirasys auktoriserad partner
 • Samsung smartpartner
 • Medlem i Säkerhetsbranschen (ordförande i Säkerhetsbranschens kamerasektion)