Nordic Alarm tryggar Stockholm Stads skolor

Martin SirvellNyheter

Behovet och viljan av att använda kameraövervakning på skolor har ökat markant den senaste tiden för att förbättra tryggheten för personal och elever. Undersökningar visar att allt färre elever i Stockholm känner sig trygga i skolan och kameraövervakning i skolmiljö är en av flera olika åtgärder för att förbättra tryggheten.

För att säkerställa denna efterfrågan har Stockholm Stad upphandlat ett ramavtal som omfattar nyinstallationer samt drift och underhåll av övervakningskameror på stadens ca 180 skolor. Avtalet tecknades med Nordic Alarm tidigare under 2018 och för närvarande drivs ett 10-tal projekt parallellt.

Om ISG Systems och Nordic Alarm
ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation.

Nordic Alarm har närmare 30 års erfarenhet av den svenska marknaden. Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. Nordic Alarm har också ett egenutvecklat överordnat integrerat säkerhetssystem, Nordic Integral.

Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic. Läs mer på www.nordicalarm.se samt www.isg.se

För mer information, kontakta:

Jonas Malmgren, Nordic Alarm AB

Jonas Malmgren

Affärsområdeschef

08-514 948 82

08-27 27 27

E-post

Jesper Oikari

Key Account Manager

070-740 34 60

08-27 27 27

E-post