Nordic Alarm förstärker i Göteborg

Jonas MalmgrenNyheter

Nordic Alarms systerbolag ISG Systems förstärker nu sin organisation och rekryterar Conny Johansson som ny affärsområdeschef.

Conny kommer närmast från Stanley Security där han har arbetat som produktionschef i Göteborg. Conny är med sin gedigna

och breda kunskap ett stort tillskott till vår organisation. Hans erfarenheter inom sälj/marknad, teknik och ledarskap kommer att bidra mycket i vår fortsatta utveckling av affärsområdet Infrastruktur. Connys erfarenhet inom säkerhetsområdet kommer dessutom att vara en viktig byggsten i vår fortsatta expansion av Nordic Alarm i västra Sverige.

ISG Systems är idag den ledande leverantören av intelligenta trafiklösningar i Sverige med leveranser av kameraövervakning, intelligenta detektionslösningar och telefonisystem till både tunnlar, ytvägnät, järnväg och broar. Utöver kritisk infrastruktur arbetar ISG Systems även intensivt med nya lösningar inom den smarta, säkra och uppkopplade staden, ett område som växer allt snabbare.

Nordic Alarm och ISG Systems, som båda ingår i Lagercrantz-koncernen, samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.

För mer information, kontakta:

Martin Sirvell, Nordic Alarm AB

Martin Sirvell

Styrelseordförande

072-250 63 37

08-27 27 27

E-post