Integral och GDPR

Martin SirvellNyheter

Nordic Alarm - utbildning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018.

  • Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR.
  • I och med Integral 7.0.2 kan användaren hantera GDPR:s krav med inbyggda funktioner i Integral.
  • Alla Integrals databaser hanteras och anonymiseras enligt GDPR:s krav.
  • Enkel uppgradering av programvaran från tidigare version.
  • När en person raderas i persondatabasen kommer alla poster för denna person att anonymiseras efter inställt antal månader i Integrals databaser. Anonymiseringen innebär att all data som kan identifiera en person borttages. Själva posten raderas inte men namnet ändras till ”Användare borttagen”.
  • Eventuella backup-kopior genomsöks inte.

För mer information, kontakta:

Claes Hafström, Nordic Alarm

Claes Hafström

Produktchef Integral

070-528 65 10

08-27 27 27

E-post

Bild saknas

Johan Eking

Dataskyddsombud

042-36 21 43

E-post