Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

Välkommen till ISG Nordic och Sectech 21-22:a nov 2017

Sectech

ISG Nordic kommer till säkerhetsmässan Sectech i november för att berätta om våra lösningar inom ett antal av våra huvudsegment. Starta dagen med en frukost i vår monter och lyssna på nyheterna i Integral ver. 7.

 

På mässan kommer vi att berätta hur vi arbetar med:

  • Integrerade system med hög tillgänglighet – lösningar för komplexa säkerhetsentreprenader med en hög grad av anpassning till kundens krav samt ett överordnat larmpresentationssystem för helheten.
  • Transport och Logistik – områdesskydd, in- och utpasseringssystem samt övervakning av materialflöden på logistikterminaler och hamnområden.
  • Infrastruktur – helhetslösningar i infrastrukturprojekt med hög tillförlitlighet av system såsom kamera-, kommunikations- och konverteringslösningarna inom trafikdetektering.
  • Industri – effektiva in- och utpasseringslösningar med kamerasystem och passersystem. Områdesövervakning av industriområdet samt lösningar som ger er möjlighet att fjärrmanövrera produktionsprocesser i realtid.
  • Detaljhandel – enhetliga och kostnadseffektiva leveranser i hela Sverige samt drift och underhåll med stor andel av fjärrsupport.

 

Vi ses i monter 03:83 på Stockholmsmässan den 21-22:a november 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Sirvell                                                           Thed Stendahl
VD ISG Nordic                                                          Affärsområdeschef Säkerhet
Telefon: 0722-506 337                                            Telefon: 073-978 1876
E-post: martin.sirvell@isg.se                                   E-post: thed.stendahl@nordicalarm.se

 

Om ISG Nordic
Nordic Alarm arbetar med integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, bärbara överfallslarm, inbrottslarm, passerkontroll och en rad andra tillämpningar inom fysisk säkerhet. ISG Systems är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning. Nordic Alarm och ISG Systems samarbetar tätt under namnet ISG Nordic.

Om Sectech
Sectech är en mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet. Läs mer och registrerar dig på www.securityworldmarket.com/sectech/