Tjänster

SERVAR OCH BESIKTIGAR DU BILEN?

– Även en säkerhetsanläggning behöver regelbunden service och besiktning.

Med ett trygghetsavtal från Nordic kan du vara säker på att anläggningen alltid är i topptrim. Det är alltför vanligt att t ex en larmsektion kopplas ur istället för att åtgärdas när fel uppstår. Det betyder att anläggningen kan larmas på utan problem, men samtidigt har en allvarlig brist i säkerheten uppstått. En brist som kan leda till stora kostnader med driftstopp och produktionsbortfall.

Sedan början av 1990-talet har vi skött service och underhåll på ett flertal av våra kunders anläggningar. Reitan dvs 7 eleven och Pressbyrån som har anläggningar över hela landet har valt att teckna underhållsavtal med oss. Flera av våra säkerhetssystem används inom polisen, försvaret, Kriminalvården och banker som t ex Riksbanken. Dessa anläggningar klassas som högsäkerhetssystem och ställer mycket höga krav på kvalitet och driftsäkerhet.

För banker, godkända anläggningar och brandlarmsinstallationer är serviceavtal eller årlig genomgång av systemet ett krav från försäkringsbolagen. Det borde det vara för alla verksamheter.

Riskanalys

Genom att identifiera och analysera de risker som finns så kan man konsekvensberäkna riskerna ur ett ekonomisk-, verksamhets- och personskade perspektiv.
När man känner till sina risker så kan man göra bedömning över vilka säkerhetssystem som behövs för att reducera riskerna.
Med rätt säkerhetssystem så minskar ett företag sina risker vilket innebär en kostnadsbesparing som skapar trygghet åt företaget och dess anställda.

Nordic Alarm kan med sina långa erfarenhet och kompetens  hjälpa dig med riskhanteringsarbetet och riskanalyser för att ta fram det optimala säkerhetssystemet för dig.

Nordic Alarm är godkänd och larmklassad anläggningsfirma hos SBSC och medlem i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

Certifierad anläggarfirma          Medlem i Säkerhetsbranschen