Personlig trygghet

För din personliga och personalens trygghet

Vi gör ingen skillnad på att skydda en vakt på ett fängelse från en bråkig intern eller att skydda butikspersonal från en hotfull situation, för oss är det dina krav och förutsättningar som utgör grunden för våra lösningar. Att snabbt kunna mottaga information är ofta nyckeln till att ta rätt beslut i rätt tid. Antingen via en larmcentral eller med ett eget överordnat gränssnitt som Nordic Integral kan en operatör snabbt skapa sig en bild av situationen t.ex med en kamera uppkoppling och agera med rätt åtgärder för största möjliga trygghet.

Rätt information till rätt person

Att förhindra skada på egendom kan vara värt mycket, att förhindra en brand med snabba åtgärder för att larmet kom till rätt personal i rätt tid som därmed lyckades att släcka branden innan en allvarlig situation uppstod. Att förhindra en evakuering av till exempel ett hotell ger, förutom att det sparar pengar, trygghet anställda och nöjda gäster.

Tydliga gränssnitt och positionering för optimal trygghet

Tid är kritisk, tydligt gränssnitt som via ikoner och färger indikerar vilken typ av larm som mottagits och vilken åtgärd som skall vidtagas. Modern teknik håller reda på var de anställda är i inomhusmiljöer och presenterar det grafiskt utifall något händer. Våra lösningar använder olika typer av positionering beroende på krav och arbetsmiljö

Våra tekniska lösningar hjälper personal att hålla kontakten med kollegor, att kunna larma då det behövs, eller att få en kontinuerlig övervakning i riktigt kritiska applikationer.