Passersystem

Passersystem

Få säkerhetssystem ställer så stora krav på installatören som just passerkontroll och passersystem. Oftast beror det på de svårigheter som uppstår när passersystem ska integreras med övriga säkerhetssystem och databaser och man vill kombinera smidighet med högt ställda krav på säkerhet. Därför är det viktigt att passersystemet utformas och installeras med hänsyn till organisationens behov och befintliga teknik.

Med många års erfarenhet i bagaget kan vi svara på frågor om:

  • utrustning
  • zondelning
  • behörighet
  • koder
  • registerhantering med mera.

Passersystemen följer svensk standard

Nordic Alarm levererar endast utrustning som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet och följer standard.
Sedan februari 2014 infördes en ny standard för passerkontrollsystem, SS-EN 60839-11-1.
Den nya standarden specificerar funktion, prestanda, avprovning mm.
Tillträdesskyddet graderas även i olika säkerhetsgrader som används för inbrottslarmsystem.
Den medger även användning av elektroniska nycklar som RFID och NFC med krav på kryptering i de högre säkerhetsgraderna.

Kodläsare för olika behov

Nordic Alarm har kodläsare med olika avläsningstekniker för alla säkerhetsbehov. Idag är det vanligt med beröringsfria kortläsare av typen Prox EM4102 eller Mifare, smartcardläsare eller biometriska läsare. Alla funktioner för dörrstyrning lagras i autonoma dörrcentraler.

En kort- eller kodläsare kan vara aktiv och styra andra enheter i ett säkerhetssystem som exempelvis kameror och digitala bildlagringssystem.