Om oss

Nordic Alarm skapar trygghet och affärsnytta genom kundanpassade tjänster och säkerhetsteknik

Nordic Alarm AB skyddar materiella och immateriella tillgångar genom att erbjuda intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kameraövervakning och personskydd. Egen utveckling av intelligenta produkter och system med stort IT-innehåll har gett Nordic Alarm en unik position på säkerhetsmarknaden. Företaget skapar trygghet och affärsnytta genom kundanpassade tjänster och säkerhetsteknik.

Bolaget är grundat 1988 med huvudkontor i Stockholm och filialkontor i Göteborg. Bland kunderna finns Industri, Banker, Kriminalvården, Polisen, Sjukhus, IKEA, Statoil, OKQ8, ST1, ICA m fl.

Nordic Alarm och ISG Systems samarbetar tätt under namnet ISG Nordic. Båda bolagen ingår i Lagercrantz Group-koncernen. Läs mer om ISG Systems på www.isg.se.

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Europa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2,5 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.