Miljö

MILJÖPOLICY

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår verksamhet inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat.

Föreskrifter i lagar och förordningar skall vara minimkrav i vår verksamhet och vi syftar till en kontinuerlig förbättring av de effekter som vår verksamhet har på miljön.

Vårt miljöengagemang skall göras trovärdigt genom en certifiering till miljösäkringsstandarden ISO 14001, vilket innebär att vi kommer att arbeta med miljömålsättningar verifierade vid regelbundna revisioner.

Resultatet av vårt miljöarbete skall vara öppet och tillgängligt för alla intressenter bland kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.