Larmsändare

Larmsändare-säkerhetsanläggningens kommunikation med larmcentralen och säkerhetsleverantören

 

Larmsändaren är en mycket viktig komponent i larm- och säkerhetsanläggningar, det är larmsändaren som överför larmsignaler och meddelanden från larmanläggningen till larmcentralen.
Utan larmsändare och en fungerande larmöverföring så kan inte larm överföras till larm- och åtgärdscentraler.

Valet av larmsändare är därför väldigt viktigt och är beroende av vilka krav det finns på larmanläggningen, om det skall finnas övervakad överföring, om det skall finnas redundans och skall installatören kunna utföra fjärrtjänster på larmanläggningen.

Innan du beslutar dig för vilken larmsändare du skall ha så tveka inte att rådfråga Nordic Alarm.

Analoga larmsändare

De analoga sändarna är en telefonuppringare som använder det publika telefonnätet (PSTN) för överföring av larmmeddelanden till larmcentral.
De analoga larmsändarna har ingen övervakning av larmöverföringen, vilket innebär att de har den lägsta säkerhetsnivån.

IP-larmsändare

IP- larmsändarna använder IP-överföring  via datanätverk och internet för kommunikation med t.ex. larmcentral.
Många av ip-larmsändarna möjliggör även dubbelriktad kommunikation vilket innebär att t.ex. larminstallatören kan kommunicera med sändaren och larmanläggningen för att genomföra fjärrtjänster, fjärrservice, hämta ut loggar mm. på distans.
IP-larmsändare kan ha stöd för övervakad larmöverföring.

GPRS larmsändare

GPRS larmsändarna använder mobilnätet för datakommunikation till larmcentral.
Många av GPRS larmsändarna möjliggör även dubbelriktad kommunikation vilket innebär att t.ex. larminstallatören kan kommunicera med sändaren och larmanläggningen för att genomföra fjärrtjänster,  fjärrservice, hämta ut loggar mm. på distans.
GPRS-larmsändare kan ha stöd för övervakad larmöverföring.

IP/GPRS larmsändare

Många av de nyare larmsändarna har en kombination av IP-överföring och GPRS överföring, vilket ger dem en högre säkerhetsnivå då de överför larmmeddelanden via två av varandra oberoende nätverk.

 

Övervakad larmöverföring

Övervakad larmöverföring med  sk. pollning innebär att larmsändaren kommunicerar med en larmcentral eller en säkerhetsleverantörs utrustning med jämna mellanrum för att kontrollera att kommunikation och överföring fungerar.

Vilket intervall pollningen skall ske beror på säkerhetsbehovet och vilka krav det finns på säkerhetsanläggningen.

  • Kontroll var tredje minut för anläggningar med höga säkerhetsbehov och för anläggningar med krav på intygad larmsändare.
  • Kontroll vad 30:e minut för anläggningar med ett normalt säkerhetsbehov
  • Kontroll var 25:e timme för anläggningar med lägre säkerhetsbehov

 

Fjärrtjänster

Med en modern larmsändare med tvåvägskommunikation kan Nordic Alarm erbjuda våra fjärrtjänster och administration av era säkerhetsanläggningar.

Med fjärrtjänster så kan Nordic Alarms kundtjänst och  tekniker koppla upp sig mot din anläggning på distans efter att ni givit ett tillfälligt tillstånd att logga in i er anläggning via dator eller centralapparaten och erbjuda er en snabb support, administration och felavhjälpning.
Utöver en snabb felavhjälpning så innebär det samtidigt en kostnadsbesparing då ingen tekniker behöver sändas ut.
Fjärrsupport är en tjänst som erbjuder en snabb, kostnadseffektiv hjälp och trygghet i er verksamhet.

Läs mer om våra fjärrtjänster>>