Kvalitet

Kvalitetspolicy

Nordic Alarms ledningssystem för kvalitet är uppbyggt i enlighet med den internationella standarden SS EN ISO 9001.

Vår kvalitetspolicy omfattar följande huvudpunkter:

  • Våra installerade anläggningar och vår service ska karaktäriseras av hög kvalitet
  • Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.
  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitet
  • Alla anställda vid Nordic Alarm AB – utan undantag – är delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete.
  • Vi ska tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar
  • Kundernas behov och förväntningar är avgörande för vårt företags allmänna inriktning. Genom att överträffa deras förväntningar förbättrar vi vår konkurrenskraft.
  • Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring
  • Vi ska leva upp till vårt goda rykte för hög kvalitet och genom tillämpning av internationella standarder och val av teknologiskt ledande komponenter uppnå kontinuerlig förbättring.

Nordic Alarm följer de riktlinjer för uppförande kod och socialt ansvar som gäller inom Lagercrantz koncernen.
Läs mer om denna här>>