Kurser & utbildning

Utbildning

Ett bra säkerhetssystem är aldrig bättre än sin svagaste länk. Det är därför väldigt viktigt att ta hänsyn till handhavande och dokumentation. De allra flesta utbildningar som Nordic Alarm genomför är kundanpassade och ofta i samband med överlämning av en anläggning till beställaren. Eftersom det ofta sker förändringar över tid gällande organisation, teknik, rutiner och kravbild behövs en kontinuerlig uppföljning av kompetenser och utbildningsnivåer.

Vi skräddarsyr gärna kurs för ditt företag men vi håller också generella kurser inom vissa områden med viss periodicitet. Exempel på sådan kurser ser du nedan. Har du frågor eller önskemål om kurser kan du alltid kontakta oss på info@nordicalarm.se

Grundkurs Integral

Kursen syftar till att ge dig en övergripande förståelse för möjligheter med integrerad säkerhet i allmänhet men Integral i synnerhet. Utbildning blandar teori och praktik kring system uppbyggnad och funktioner inom larm, passage och kamera. Den går även igenom begrepp och konkret handhavande där vanliga fel, möjligheter och säkerhetsrutiner har stor del av fokus. Kursen kräver inga förkunskaper och vänder sig till dig som operatör, samordnare eller på annat sätt behöver få insyn och överblick över hur ett Integral system fungerar.

 • Kurslängd: 2 dagar (9-16)
  • Nästa tillfälle: Inget datum satt, kontakta vid intresse
  • Kostnad: 9 900:- ex moms per person (inklusive kursmaterial och lunch)

Grundkurs installation av Integral

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i konfiguration, grundläggande driftsättning av ingående delar i ett Integral system. Fokus är på installation av framförallt undercentraler, dörrmiljöer och annan ansluten utrustning samt tillhörande konfigurering, felsökning och driftsättning av dessa. Kursen kräver att du har generell vana av installation och teknik där du i din vardag behöver få insyn och överblick över hur det sker i ett Integral system.

 • Kurslängd: 1 dagar (9-16)
  • Nästa tillfälle: Inget datum satt, kontakta vid intresse
  • Kostnad: 4 900:- ex moms per person (inklusive kursmaterial och lunch)

Programmering och driftsättning av Integral

Denna kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dig i den stora mängd möjligheter som finns i att anpassa och skräddarsy ett Integral system. Kursen vänder sig till mer avancerade systemadministratörer eller samarbetspartners som behöver förstå Programmering – PP, IPTV, Grafikbilder/larmpunkter, Personsök, överfall, avancerad felsökning, dörrtabeller, konfigurationsfiler, databaser och rättighetshantering. Kursen kräver att du har mycket god vana av handhavande i Integral men behöver förstå fler och avancerade funktioner.

 • Kurslängd: 2 dagar (9-16)
  • Nästa tillfälle: Inget datum satt, kontakta vid intresse
  • Kostnad: 9 900:- ex moms per person (inklusive kursmaterial och lunch)