Marknadsreferenser fastighet & kontor

Delphi advokatbyrå:
”God säkerhet inger förtroende på marknaden”

Delphi & Co är en av landets mest framstående advokatbyråer somockså har topprankats i internationellasammanhang. Med verksamhet inom bl a transaktionsjuridik inför företagsuppköp har kontoret information av känslig karaktär.Därför valde advokatbyrån säkerhetslösningar av hög klass och med god driftsäkerhet.
– När vi flyttade till nya lokaler för tre år sedan behövde vi ett bra säkerhetssystem. Ett driftsäkert inbrotts larm är nödvändigt. Om känslig information skulle komma på villovägar skadar det våra kunder på ett ytterst allvarligt sätt. Det får absolut inte inträffa. Dessutom skulle det undergräva förtroendet för oss som advokatbyrå, understryker Per-Erik Tunroth som är administrativ chef på Delphi & Co.

Skyddar känslig information

Försäkringspengar ersätter faktiska kostnader vid inbrott. Men ett skadat förtroende är oersättligt. För konsultföretag eller andra företag med känslig dokumentation är det avgörande att göra en adekvat riskbedömning och skydda informationen därefter.
– I våra lokaler har vi en intern del där medarbetare får tillträde. Endast externa ytor är öppna för besökare. Samtidigt måste det vara lätt att ta sig mellan dessa områden och därför har vi ett passersystem som fungerar smidigt för våra medarbetare.

Förenklar och sparar pengar

För Delphi & Co upphandlade Per- Erik Tunroth ett integrerat säkerhetssystemmed inbrottslarm och passagesystem i ett.
– Det är en klar fördel att bara ha ett säkerhetssystem. Dels är det en garanti för att inbrottslarm och passagesystem fungerar tillsammans, dels har vi bara en enda leverantör att vända oss till när det gäller säkerheten. Det blir färre leverantörer och färre kontaktytor för oss att hålla reda på. Det underlättar, fortsätter Per-Erik Tunroth.Även kostnader för service och underhåll minskar när alla säkerhetssystem kommer från en och samma leverantör. Att systemet – Nordic Integral – används av kriminalvården där säkerhetskraven är oerhört höga är naturligtvis en trygghet. Systemet är beprövat och driftsäkerheten hög.

Lägre kostnader för fellarm och onödiga utryckningar

Ett säkerhetssystem som ställer höga krav på handhavande leder lätt till fellarm och onödiga extrakostnader för utryckningar. Genom att välja ett säkerhetssystem med modern teknik och som är användarvänligt, kan man därför bidra till att sänka de löpande kostnaderna. För Per-Erik Tunroth är bra säkerhetslösningar en självklarhet:
– Alla företag har affärsinformation i större eller mindre utsträckning. Att vi som advokatbyrå har exceptionellt många dokument som är sekretessbelagda hör ju till vår verksamhet.

Men bra säkerhetssystem från en pålitlig och erfaren leverantör är verkligen en grundläggande del av utrustningen på ett kontor.
Försäkringspengar ersätter faktiska kostnader vid inbrott. Men ett skadat förtroende är oersättligt. För företag med känslig dokumentation gäller det att göra en riskanalys och skydda informationen och företaget därefter.

– Ett bra säkerhetssystem från en pålitlig och erfaren leverantör är verkligen en grundläggande del av utrustningen på ett kontor, påpekar Per-Erik Tunroth som är administrativ chef på Delphi & Co.