Marknadsreferenser tjänster & service

Full koll på säkerheten!

Vad fyller säkerhetssystemen för syfte om de inte alltid fungerar?
Om man inte vet om det fungerar, har man då någon säkerhet?
Vad innebär det arbetsmiljömässig för personalen?

Flera av våra säkerhetssystem används inom polisen, försvaret, Kriminalvården och banker som t.ex. Riksbanken. Dessa anläggningar klassas som högsäkerhetssystem och ställer mycket höga krav på kvalitet och driftsäkerhet.
För banker, godkända anläggningar och brandlarmsinstallationer är serviceavtal eller årlig genomgång av systemet ett krav från försäkringsbolagen.
Full koll på säkerheten-Det borde vara krav för alla verksamheter.

Service & supportavtal

Med ett service & supportavtal från Nordic Alarm kan du vara säker på att anläggningen alltid är i topptrim.
Om ett fel uppstår i anläggningen eller att den detektor går sönder kan det leda till stora kostnader med driftstopp och produktionsbortfall, obefogade larm och utryckningskostnader, tryggheten och säkerheten för personal minskar.

Med ett service & supportavtal från Nordic Alarm så får du alltid snabb hjälp när din anläggning inte fungerar som den ska.
Till och med på julaftonsnatten kan du få hjälp av  en jourtekniker om din säkerhetsanläggning inte mår som den bör.

Ett service avtal från Nordic Alarm innebär inte bara att du får en väl fungerande säkerhetsanläggning som du kan lita på.
Med avtalet får du också:

  • Provningsprotokoll
  • Utbildning
  • Uppföljning
  • Rådgivning

Med ett serviceavtal & support så får du även rabatterade priser vid service- och akutåtgärder- både trygghet och lägre kostnader.

Fjärrservice & support

Får du problem med handhavandet, kan inte till/frånkoppla en sektion så kan du alltid kontakta kundsupporten per telefon under kontorstid för hjälp med handhavandet. Med fjärrsupport så kan vår kundtjänstpersonal och våra tekniker koppla upp sig mot din anläggning på distans efter att ni givit ett tillfälligt tillstånd att logga in i er anläggning via dator eller centralapparaten och erbjuda er en snabb support och felavhjälpning.
Vi kan lösa majoriteten av de problem och frågeställningar eller fel som uppkommit, utöver en snabb felavhjälpning så innebär det samtidigt en kostnadsbesparing då ingen tekniker behöver sändas ut.

Med fjärradministration så kan våra medarbetare hjälpa er att administrera era anläggningar.
Har ni anställt en ny person? Då kanske denna person behöver en passertag/kort och behörighet till vissa av läsarna i passeranläggningen under vissa tider på dygnet.
Personen kanske också skall ha behörighet till inbrottslarmet samtidigt som den person som slutat skall tas bort ur systemen.
Låt Nordic Alarms medarbetare göra det administrativa arbetet och underlätta vardagen åt er, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.
Via fjärradministration så kan vi lägga till, ändra, ta bort till personer, koder och behörigheter i inbrottslarmanläggningen eller i passeranläggningen.
Ställa ifrån eller tillkoppla områden och sektioner, ta ut loggar ur anläggningarna över händelser samt mycket mer.

Med fjärrservice kan kundsupporten enligt ett överenskommet intervall kopplar upp sig mot er anläggning via fjärruppkoppling och genomföra en service- och funktionskontroll.
Vid fjärrservice genomförs:

  • genomgång och kontroll av händelser, avvikelser och fel i händelseloggen
  • kontroll av sektionsförteckning
  • kontroll av avstängda larm, områden och sektioner
  • kontroll av spänning
  • kontroll av batteri
  • säkerhetskopia av konfigurationsfil

Efter varje utförd fjärrservice så ifylls en rapport som sänds till kontaktperson.
Fjärrservice innebär att ni får en kontinuerlig kontroll på att din anläggning fungerar som planerat.
Skulle ni råka ut för ett en större skada eller haveri på anläggning så finns det en aktuell säkerhetskopia på konfigurationsfilen vilket innebär att anläggningen kan sättas i drift igen på en mycket kort tid.