Marknadsreferenser kedjor & handel

Ica Maxi Solna

ICA Maxi i Solna är ett av ICA-koncernens större butiker vilket ställer höga krav på att säkerhetssystemen är effektiva, förenklar driften och är lätta att använda. När butikschefen valde säkerhetssystem, valde han Nordic Integral.
 – I vår verksamhet är risken störst för hot och överfall, och de situationerna kan bli riktigt allvarliga. Som i alla butiker är vi mest utsatta vid öppning och stängning av butiken, säger Niclas Johansson, butikschef på ICA Maxi i Solna utanför Stockholm. För att få en trygg och säker arbetsmiljö har ICA Maxi i Solna har valt det integrerade säkerhetssystemet Nordic Integral, överfallslarmet Personal Safety och ett kameraövervakningssystem – allt från Nordic Alarm.

Effektivt system som spar pengar

Fördelen med ett integrerat system som Nordic Integral är att det ger en samlad överblick av alla säkerhetssystem. Det förenklar arbetet och gör att man snabbare kan sätta in en åtgärd vid eventuella incidenter. Eftersom Nordic Integral är så flexibelt, har ICA Maxi också kunnat effektivisera driften.
För till stor del styrs driften med t ex belysning via Nordic Integral. När dörrarna har stängts för dagen och jalusierna fällts ner, går informationen automatiskt vidare till Nordic Integral
som släcker ner hela butiken. Eftersom belysningen styrs via säkerhetssystemet, sparar butiken också energikostnader när alla lampor automatiskt släcks i samband med stängning. Den som stänger får också en direkt verifiering på att larmet är påslaget när belysningen släcks ner.Vid vissa larm tänds belysningen i butiken automatiskt. Säkerhetsrutinerna på ICA Maxi i Solna har också tagit hänsyn till att det inte får finnas kunder i butiken när nödutgångarna är stängda.
– Det gäller att tänka igenom all säkerhet och få olika intressen att samverka. Det blir mycket lättare med Nordic Integral eftersom det är så flexibelt och kan anpassas efter våra behov, säger Niclas.

Lätt att använda

Att Nordic Integral dessutom är lätt att använda är en klar fördel, poängterar Niclas:
– Att hålla en hög säkerhetsnivå och att förenkla arbetet är ofta oförenligt. Men tack vare Nordic Integral är det möjligt. Det är betydligt bättre än andra system som har varit stört omöjliga att begripa sig på. Där är det tydligt hur tekniker har suttit och utvecklat, utan en tanke på lekmännen som sedan ska använda systemet. För mig var det viktigt att få ett system som vi kunde arbeta med och förstå oss på. Det har vi verkligen uppnått med Nordic Integral. Tack vare det flexibla integrerade säkerhetssystemet Nordic Integral lyckas ICA Maxi i Solna hålla en hög säkerhetsnivå, förenkla arbetet och samtidigt effektivisera driften