Kedjor & Handel

Detaljhandelns verksamhet bygger på att hålla hög tillgänglighet för kunder. Samtidigt drabbas varuhus, stormarknader och närbutiker av svinn och en allt grövre brottslighet med överfall och rån. Bra säkerhetssystem ökar vinsten, och bidrar till en välskött butik med inbjudande köpmiljö.

För detaljhandeln som är utsatt för en allt tuffare omvärld med rån och överfall blir säkerhet en allt mer strategisk fråga. För butiker som har större mängder kontanter, har svårtillgängliga personalentréer, sena öppettider eller som är belägna i ett stökigt område, ökar hotbilden ytterligare.

Utvecklingen ställer krav på ett genomtänkt säkerhetsarbete med framtidssäker teknik som lätt kan integreras med andra system. En väl genomförd integration skapar möjlighet till effektivare styrning och kan leda till lägre driftskostnader. Det kan gälla integration mellan olika säkerhetssystem för att få bättre överblick och kontroll, såväl som integration mellan t ex kameraövervakningssystem och kassasystem.

Fristående system eller integrerad helhetslösning

Nordic Alarm erbjuder flera olika säkerhetssystem för detaljhandeln. Med kameraövervakning minskar svinn och skadegörelse, samtidigt som bilder av bra kvalitet ökar bevisbördan och gör det lättare för polisen att komma åt gärningsmännen. Digital bildlagring med smarta funktioner innebär att det blir lättare att söka i det omfattande bildmaterialet. Med modern teknik kan du få larmen direkt via sms eller e-post. Det gör att både du och polisen kan agera snabbt. Och en snabb åtgärd är avgörande – det kan minska konsekvensen av en eventuell incident väsentligt.

Höjer butikens lönsamhet

Ett effektivt säkerhetsarbete i butiken ökar lönsamheten. Med en bra säkerhetslösning skyddas butikens personal, varor och lokaler. Och handen på hjärtat – vem vill handla i en butik som är märkt av skadegörelse? Inte minst skadar incidenter butikens varumärke på både kort och lång sikt.

Nordic Alarm har arbetat med säkerhetslösningar för detaljhandeln under många år. Erfarenheten har lärt oss att verkligheten ser olika ut för en liten närbutik och en stormarknad. Däremot finns det ett gemensamt intresse av en väl avvägd säkerhetsnivå som säkrar den dagliga driften av butiken och som bidrar till en trygg arbetsmiljö för personalen.