Kameraövervakning

Nordic Alarm har bred erfarenhet inom kameraövervakning

Med ett kameraövervakningssystem från Nordic Alarm har du alltid full kontroll på verksamheten. Ett nätverksbaserat kameraövervakningssystem kan dessutom bidra tillen mer kostnadseffektiv och rationell bevakning. Det ger möjlighet till effektiv övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Nordic Alarm har lång erfarenhet av både mindre och större system med flera tekniker som är certifierade av SBSC inom CCTV. Vi arbetar och är certifierade inom marknadsledande system som Mirasys, Milestone, Bosch VMS mfl.

Väljer du Nordic Integral erbjuder vi dessutom flera olika möjligheter till integration av både kameralarm och styrning av bilder för utökad säkerhet i ett överordnat gränssnitt.

Att tänka på när du väljer kamerasystem

Att upphandla säkerhetssystem omfattar en rad olika moment – från identifiering av behov till uppföljning av genomförd upphandling. En bra identifiering grundad på en riskanalys av något slag bör vara den bas som valet ska utgå ifrån.

Syftet med övervakningen är en av de allra viktigaste frågorna att besvara.

 • Vad skall systemet användas till?
 • Var skall kamerorna och monitorerna installeras?
 • När, vilka tider på dygnet/ årstider skall systemet arbeta?
 • Vem skall övervaka monitorerna? Eller skall enbart inspelning ske?

Nordic Alarm kan hjälpa dig i både före, under och efter du skaffat ditt kamerasystem.

När du upphandlar ett kamerasystem så kan det vara viktigt att fundera på:

 • Att beskriva vad som ska upphandlas inklusive funktionskrav
 • Att göra en totalkostnadsbedömning både för hård och mjukvara
 • Att göra en realistisk tidsplan
 • Att välja leverantör som motsvarar de tekniska och företagsmässiga krav som man kan ställa

Andra frågor som också bör tänkas igenom:

 • Ska fackliga förhandlingar föregå införande av kamerabevakning?
 • Behövs tillstånd och handläggningstid?
 • Inspelning eller kontroll direkt av t ex väktare/receptionist?
 • Hur skall lagring av inspelningar ske?
 • Bildöverföring – via befintligt nät eller nytt?
 • Ev kopplingar till inbrottslarmanläggning/passagekontroll?
 • Service och support?
 • Fjärrtjänster?

Om du funderar på vad som gäller för regler kring kameraövervakning så har Datainspektionen samlat de vanligaste frågorna på följande länk http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/