Integrerade säkerhetssystem

Ett företag – ett säkerhetssystem

Det går mode i alla branscher. I säkerhetsbranschen talar man gärna om integrerade säkerhetssystem. Men vad betyder det?

För vår del handlar det om att ta ett kundanpassat helhetsgrepp på problemen kring säkerheten. Vi kan därför erbjuda dig en kostnadseffektiv lösning och enkelt handhavande av flera samverkande säkerhetssystem. ”Ett företag – ett säkerhetssystem”, är vår devis och det är oberoende om ditt företag finns på en eller flera orter.

Nordic Integral för både stora och små verksamheter

Med Nordic Integral anser vi oss gå i land med den uppgiften.

Nordic Integral förknippas ofta med skyddsobjekt där kraven på säkerhet är mycket högt ställda, exempelvis kärnkraftverk, banker, kriminalvårdsanstalter, polisbyggnader, sjukhus och högskolor. Bland kunderna finns Oskarshamns Kärnkraftverk, SE-banken och Kriminalvårdsstyrelsen.

Men systemet lämpar sig inte bara för de största anläggningarna och de största företagen. Nordic Integral är idealiskt för alla verksamheter med behov av flera integrerade säkerhetsfunktioner. Det kan vara verksamheter som kommuner, landsting, industri, fastighetsägare och företag inom detaljhandeln.

Nordic Integral är Nordic Alarms egenutvecklade system som har använts i många år och vidareutvecklas ständigt med nya funktioner. Nordic Integral bygger på modern, öppen teknik och ligger i säkerhetsteknikens framkant. Systemet är skalbart och passar för olika typer av verksamheter med olika storlek. I systemet ingår inbrottslarm och passersystem mm. med grafisk presentation av larmen som tydligt och klart markeras på digitala ritningar av lokalerna. Även kameraövervakning integreras i Nordic Integral så att bilder visas i samma gränssnitt som övriga larm.

Integration med stort “I”

Nordic Integral integrerar mjukvarumässigt alla de säkerhetsfunktioner ditt företag behöver för skydd av materiell och immateriell egendom, samt för skydd av personalen. All övervakning kan ske från en eller flera operatörsplatser, utrustade med en vanlig PC.

Med Nordic Integral får du:Integral-lösningar

 • Inbrottslarm
 • Passerkontroll
 • Kameraövervakning
 • Foto/ID-korttillverkning
 • Besökshantering
 • Personlarm
 • Överfallslarm
 • Personsökning
 • Samtal/Porttelefon, medlyssning
 • Brandlarmspresentation
 • Fastighetsstyrning