Inbrottslarm

Inbrottslarm

Ett bra inbrottslarm skapar trygghet samt motverkar brott samt störningar i din verksamhet. För att göra det så behöver det vara driftsäkert, användarvänligt och anpassat efter affärsverksamheten. Integration av inbrottslarmet med t.ex passage, porttelefon, överfall, kameror mm ökar både säkerheten, affärsnyttan och kan spara kostnader.

Modern IP teknik har gjort att helt nya lösningar, möjligheter men även säkerhetsproblem uppstått. Standardisering av produkter med enkel installation och låg kostnad kan många gånger vara ett attraktivt val på kort sikt men kräver mycket tid och energi av dig och din verksamhet samt att många av säkerhetsfrågorna kommer i skymundan och reduceras till teknik/installations frågor.

Nordic Alarm har under 25 år levererat inbrottslarm till vitt skilda verksamheter med både enkla och mycket komplexa krav. Vi är experter på att utifrån dina säkerhetskrav verksamhetsanpassa en lösning som kombinerar modern teknik med både tjänster och affärsnytta. Du skall normalt leva med din säkerhetsanläggning under många år vilket gör att du behöver tänka långsiktigt och beakta behov och kostnader även efter installation

När du väljer Nordic Alarm som partner kan du känna dig trygg i att vi har erfarenhet och kan vägleda dig med råd och förslag. Vi är självklart av SBSC certifierad anläggarfirma och godkända av Polisen samt medlem i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

Några frågor om inbrottslarm att tänka på eller som du går igenom med oss:

 • Finns det krav från försäkringsbolaget?
 • Vilka krav finns på säkerheten som t.ex larmklass?
 • Behöver alla lokaler inbrottslarm?
 • Behövs utomhuslarm/områdeslarm?
 • Hur ser indelning/sektioner ut i lokalen?
 • Vilken typ av detektorer behövs?
 • Är larmförmedling och larmöverföring bestämt?
 • Hur är det tänkt med strömförsörjning?
 • Vilken typ av larmsändare behövs?
 • Är det viktigt med till- och frånkoppling kontroll?
 • Är det samma leverantör av projektering och installation?
 • Vem kommer vara anläggningsinnehavare?
 • Hur hanteras personalinformation?
 • Finns det möjlighet till utökning?
 • Vilka åtgärder skall finnas vid larm?
 • Finns det möjligheter till integrering med andra system?
 • Hur är möjligheten till fjärrservice och support?
 • Behövs revisionsbesiktning?
 • Vad innebär ett serviceavtal och vad omfattar det?