Högsäkerhet & entreprenad

När det ställs höga krav

Vissa verksamheter ställer mycket höga krav på säkerhetssystemens kvalitet och driftsäkerhet. Exempelvis polis och kriminalvård möter tidigt den allt hårdare kriminaliteten. Här är avancerad teknik för säkerhet samt personliga larm med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet är en förutsättning för verksamheten.

Större projekt kräver hög kompetens inte bara inom teknik utan också erfarenhet och förståelse för processen. Nordic Alarm har under 25 år genomfört ett stort antal komplicerade projekt och vår personal, teknik samt metoder har prövats många gånger på fältet i praktiken . Om du söker en leverantör som har vana och förståelse för genomförande av verksamhetsanpassad och avancerad teknik så jämför gärna oss med alternativen.

Nordic Alarm skyddar materiella och immateriella tillgångar genom att erbjuda intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kamera-övervakning och personskydd. Egen utveckling av intelligenta produkter och system med stort IT-innehåll har gett Nordic Alarm en unik position på säkerhetsmarknaden. Vi är en av de ledande leverantörerna av högsäkerhetssystem i Sverige och bland kunderna finns banker, kriminalvård, Polisen, kärnkraftsindustrin, rättspsykiatri och sjukhus med flera.

Rätt säkerhetssystem minskar kostnader

Med centraliserade system kan behovet av bemanning minska för exempelvis bevakning. Deti sin tur minskar kostnader och frigör tid för andra uppgifter. Att välja rätt säkerhetssystem från rätt leverantör kan därför bidra till betydligt bättre driftsekonomi över tiden.

Nordic Integral är ett kraftfullt och avancerat integrerat system där all styrning bygger på programvara. Det innebär att vi kan anpassa systemet efter olika anläggningars förutsättningar vilket gör det mycket flexibelt. Nordic Integral innefattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och har inbyggt stöd för flera säkerhetsprodukter av annat fabrikat.

Exempel på produkter som kan integreras i Nordic Integral är:

  • Stängsellarm
  • Kameraövervakningssystem
  • Passagekontroll med porttelefoni
  • Överfallslarm
  • Brandlarm
  • In- och utbrytningslarm
  • Administrativa system och driftssystem.
  • Koppla ihop flera sajter för distribuerad administration och flexibilitet

Med Nordic Integral kan vi exempelvis ansluta flera lokala anläggningarr till en central punkt som får den övergripande kontrollen och administrationen för säkerheten. Det minskar behovet av lokal bemanning, särskilt under jourtider. Eftersom Nordic Integral har utvecklats under många år är det mycket driftsäkert och pålitligt. Alla komponenter har noga valts ut med tanke på lång livslängd vilket samtidigt bidrar till att ge våra kunder en bra driftsekonomi.