Fjärrsupport & fjärrservice

Fjärrsupport-för blixtsnabb service

Med fjärrsupport så kan vår kundtjänstpersonal och våra tekniker koppla upp sig mot din anläggning på distans efter att ni givit ett tillfälligt tillstånd att logga in i er anläggning via dator eller centralapparaten och erbjuda er en snabb support och felavhjälpning.
Vi kan lösa majoriteten av de problem och frågeställningar eller fel som uppkommit som inte beror på direkta fysiska orsaker. Utöver en snabb felavhjälpning så innebär det samtidigt en kostnadsbesparing då ingen tekniker behöver sändas ut.
Fjärrsupport är en tjänst som erbjuder en snabb, kostnadseffektiv hjälp och trygghet i er verksamhet.

Fjärradministration-för en lättare vardag

Med fjärradministration så kan våra medarbetare hjälpa er att administrera era anläggningar.
Har ni anställt en ny person? Då kanske denna person behöver en passertag/kort och behörighet till vissa av läsarna i passeranläggningen under vissa tider på dygnet.
Personen kanske också skall ha behörighet till inbrottslarmet samtidigt som den person som slutat skall tas bort ur systemen.
Låt Nordic Alarms medarbetare göra det administrativa arbetet och underlätta vardagen åt er, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.
Via fjärradministration så kan vi lägga till, ändra, ta bort till personer, koder och behörigheter i inbrottslarmanläggningen eller i passeranläggningen.
Ställa ifrån eller tillkoppla områden och sektioner, ta ut loggar ur anläggningarna över händelser samt mycket mer.

Fjärrservice-för er trygghet

Fjärrservice innebär att våra medarbetare enligt ett överenskommet intervall kopplar upp sig mot er anläggning via fjärruppkoppling och genomför en service- och funktionskontroll.

Vid fjärrservice genomförs:

  • genomgång och kontroll av händelser, avvikelser och fel i händelseloggen
  • genomgång av koder och behörigheter
  • provlarm till larmcentral
  • kontroll av sektionsförteckning
  • kontroll av avstängda larm, områden och sektioner
  • kontroll av spänning
  • kontroll av batteri
  • säkerhetskopia av konfigurationsfil

Efter varje utförd fjärrservice så ifylls en rapport som sänds till kontaktperson.
Fjärrservice innebär att ni får en kontinuerlig kontroll på att din anläggning fungerar som planerat.
Skulle ni råka ut för ett en större skada eller haveri på anläggning så finns det en aktuell säkerhetskopia på konfigurationsfilen vilket innebär att anläggningen kan sättas i drift igen på en mycket kort tid.

 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer kring våra fjärrtjänster.