Fastighet & kontor

Säkra kontor – rätt säkerhetslösning sänker kostnaderna

I dagens tuffa affärsklimat med korta ledtider är information ett konkurrensmedel. Alla företag har känsliga uppgifter som inte får läcka ut. Med ett driftsäkert system för teknisk säkerhet skyddas lokalerna från intrång, stöld och skadegörelse. Rätt säkerhetslösning bidrar dessutom till effektivare administration och lägre kostnader.

Alla företag har dokumentation av känslig karaktär. Information som kommer i orätta händer leder till en ekonomisk skada, men det skadar också företagets anseende. Att bygga upp trovärdighet på marknaden tar tid. Men det ödeläggs snabbt.

Riskerna ökar i takt med att många människor tillfälligt rör sig i lokalerna. Allt fler installerar därför passersystem för att hindra obehöriga från att ta sig in. Och med nya, beröringsfria kortläsare kan personalen snabbt och smidigt röra sig mellan olika områden utan att behöva mata in kort.

En konkurrensfördel för fastighetsägare

För fastighetsägare är det en konkurrensfördel att kunna erbjuda säkerhetssystem till företagen som behöver hyra kontorslokaler. Varje hyresgäst kan överblicka säkerheten i de egna lokalerna samtidigt som hela fastigheten har ett gemensamt skalskydd.

Integrering ger överblick och kontroll

I takt med att systemen integreras allt mer blir det också värdefullt att koppla ihop säkerhetssystemet med andra system. På så vis kan värdefull information återanvändas från andra databaser. Ett exempel är information om personalens anställning. När en anställning har upphört, räcker det med att avregistrera personen på ett ställe för att också behörigheten ska upphöra. Idag är det alltför vanligt att personer felaktigt har kvar sin behörighet till företagens passersystem och företaget får svårt att ha en överblick på vilka som faktiskt kan ta sig in i lokalerna vid olika tidpunkter. Det här gäller även tillfälliga behörigheter till exempelvis vikarier.

Basen i teknisk säkerhet

För de flesta kontor är ett pålitligt, integrerat system basen i den tekniska säkerheten. Nordic Alarms egenutvecklade system Nordic Integral har använts i många år och vidareutvecklas ständigt med nya funktioner. Nordic Integral bygger på modern, öppen teknik och ligger i säkerhetsteknikens framkant. Systemet är skalbart och passar för olika typer av verksamheter med olika storlek. I systemet ingår inbrottslarm och passersystem, med grafisk presentation av larmen som tydligt och klart markeras på digitala ritningar av lokalerna.

Även kameraövervakning integreras i Nordic Integral så att bilder visas i samma gränssnitt som övriga larm. På kontor med sedvanlig säkerhetsnivå övervakas i allmänhet kontorets entré och infart till eventuella parkeringshus med kameraövervakningssystem.

Receptioner och utsatta miljöer kan också utrustas med överfallslarm – fasta knappar eller bärbara larm. Även här har Nordic Alarm anpassade lösningar för trådlösa, bärbara larm med grundläggande funktioner och hög driftsäkerhet