FAQ-vanligaste frågorna & svaren

De vanligaste frågorna till kundsupporten

Hur ändrar jag kod?

Om du behöver ändra koden till dig själv eller någon annan så är det lite olika tillvägagångssätt beroende på vilket system du har. Har du möjlighet till fjärruppkoppling så kan kundtjänst hjälpa dig enkelt via uppkoppling.

För att ändra kod så krävs alltid också att du har behörighet för att göra detta annars kommer det inte att fungera.

Power

Ändra eller lägg till egen kod/användare

 1. Tryck (*)(5)(Masterkod)
 2. Tryck in den 2-siffriga kodplatsen (t.ex. 06 för handhavandekod 6).
 3. Tryck in den nya koden, 4 eller 6 siffror eller tryck (*) för att radera kod. Upprepa steg 2&3 om fler koder skall programmeras.
 4. För att avsluta, tryck (#)(#)
Premier

Ändra egen kod

 1. Slå kod
 2. Tryck N
 3. Tryck Y
 4. Tryck 2
 5. Tryck Y
 6. Ange ny kod (4-5 siffror)
 7. Tryck Y
 8. Tryck R

Lägga till ny användare

 1. Slå masterkod
 2. Tryck Meny
 3. Tryck JA
 4. Bläddra till ”vill du
  ändra anvä?”
 5. Tryck JA
 6. Ange användarnr
 7. Tryck JA
 8. Skriv in ny kod (4-6 siffror)
 9. Tryck JA
 10. Ange område (1-8 för att välja)
 11. Tryck JA
 12. Välj användartyp (bläddra med pilarna ex på användare; master,standard)
 13. Tryck JA

 

Om du har problem eller något annat larmsystem så ber vi dig att ringa vår support.

Hur återställer jag larmet?

Beroende på vilket larmsystem du har så är det lite olika tillvägagångssätt.

Master eller teknikerkod kan behövas för att återställa sabotage eller fellarm

Power
 1. Tryck (*)(3) för att avläsa larmminne och se vilka sektioner som larmat.
 2. Använd piltangenterna för att bläddra i larmminnet. För att avsluta, tryck (#).
 3. Larmminnesindikeringen raderas genom att systemet till/frånkopplas
Premier
 1. Slå din kod
 2. Tryck på återställ knappen (kan behöva göras flera gånger)

 

Om du har problem eller något annat larmsystem så ber vi dig att ringa vår support.

 

Hur lägger jag till/tar bort kort eller tag i passersystemet?

Integral

1. Gå via menyn ”Passage” in på ”Kort/koder” och fönstret ”Kort/koder” öppnas.
2. Klicka på ”Nytt” och fönstret ”Kort” öppnas (figur 8). Man kan också högerklicka vart som helst i menyn som öppnas och välja ”nytt kort”
3. Välj först vilken kortgrupp kortet skall tillhöra. Klicka på pilen vid fältet ”kortgrupp” och en lista över befintliga kortgrupper visas.
4. Klicka på önskad grupp.
5. Skriv in det nya kortets nummer samt PIN kod. Man kan också skapa en PIN kod automatiskt genom att trycka på ”skapa PIN-kod”
6. Fyll i giltighetstid för kortet
7. Fyll i övriga info fält om dessa finns
8. Om systemet har kortegenskaper angiva, gå till fliken ”extra uppgifter” och markera den/de egenskaper kortet ska ha
9. Lägg vid behov till behörigheter på kortet. Klicka på knappen ”lägg till”, under fältet ”knutna behörigheter” och ett fönster med i systemet tillgängliga behörigheter öppnas. Markera önskad behörighet/behörigheter och klicka på knappen ”OK” (fönstret ”kort” stängs och kortet sparas)

RCO

Lägga till användare/kort
1. Logga in i Rcard M5
2. Välj huvudmeny, användare
3. Välj flik ”namn”
4. Klicka på knappen ”skapa ny användare”, klicka sedan på ”ny användare”

R-cars ny användare
5. Fyll i personuppgifter och ev. övrig data
6. Spara (tryck på den röda disketten)
7. Högerklicka nu på användarens namn (en pop up meny vissas)

R-card användare

8. välj kort, nytt kort, välj korttyp (freecall används för freecall & vanlig porttele)
9. Klicka på kortsymbolen som nu är knuten till personen i listan
10. Kortformuläret presenteras, välj flik id&Pin

R-card kortformulär
11. Ge kortet en valfri benämning om så önskas
12. Skriv idnr (kortnr) eller läs in med kortläsare. Välj antal siffror i PIN kod (porttele: fyll i telenr)
13. Välj PIN kod (eller tryck slumpa för att få en PIN kod automatiskt)
14. välj giltigt from/tom (kan lämnas tom)
15. Klart!

Gate

Ta bort kort
1. Logga in i systemet
2. Tryck på Personer och kort (menyraden)
3. Tryck på person/kort
4. Tryck nu ”ta bort kort” sedan OK
5. Tryck nu ”ta bort person” sedan OK
6. Tryck OK (högra nedre hörnet)
7. Logga ut

Lägga till kort
1. Logga in
2. Tryck på personer och kort (menyraden)
3. Tryck på person/kort
4. Tryck på ny person/kort (under persondata)
5. Skriv in namn mm.
6. Skriv in kortnr
7. Välj PIN kod
8. Välj giltigt from/tom
9. Markera behörigheter som person ska ha (rutan till höger)
10. Klicka på knappen <= =Behörigheter
11. Tryck Spara (högra nedre hörnet)
12. Tryck OK
13. Tryck OK (högra nedre hörnet)

Aptus

Lägga till Öppningskoder/kort
1. Slå programmeringskod (stand 123456) följt av # en diod ska nu lysa rött
2. Slå ett kodplatsnr (100-999) följt av #
3. Mata in en öppningskod (4-8 siffror) följt av # för att behålla kod eller om kod inte ska användas tryck endast #
4. Mata in siffrorna på APTUS kortet följt av # eller dra kortet i kortläsaren. För att behålla tidigare kort eller om kort ej ska användas tryck endast #
5. Tryck * för att lämna progläge

Ta bort öppningskoder/kort
1. Slå programmeringskod (stand 123456) följt av #
2. Slå numret på den kodplats som önskas raderad följt av #
3. Tryck 0# för att ta bort koden tryck endast # om koden skall behållas
4. Tryck 0# för att ta bort kortet tryck endast # om kortet skall behållas
5. Tryck * för att lämna progläge

Hur sparar jag inspelat material?

För att titta på inspelat material någon annan plats än i själva inspelningsutrustningen så behöver du spara/exportera den bildström som är aktuell.

När du sparar kameramaterial för att kunna titta på det någon annan plats så är det viktigt att du tänker på framförallt två saker:

 1. att materialet kan ta stor plats (en kortare sekvens kan enkelt bli 100 MB från en av dina kameror) och du behöver oftast ha en extern hårddisk, CD brännare, USB minne för att kunna få ut material. Beroende på vilket format du sparar materialet i så komprimeras det olika med olika filstorlek som följd
 2. att du behöver spara i ett format som den dator/system som ska se på materialet kan läsa/förstå. Ofta så kan ditt video system spara i olika format just av den anledningen. Det finns t.ex speciella videoformat hos olika leverantörer som garanterar att ingen manipulerat materialet eller standard format som AVI som nästan vilken dator som helst kan spela upp. Det är därför viktigt att du tänker på vilket system som skall titta på materialet redan när du sparar det.

Nordic Alarms vanligaste system är Geovision, Mirasys, Milestone och Bosch.

Nedan finns länkar till produktmanualer för dessa system.

 • Geovision User guide klicka här
 • Mirasys User gudie klicka här
 • Milestone User guide klicka här
 • Bosch User guide klicka här

Om du inte lyckas med hjälp av ovanstående behöver du kontakta vår kundtjänst. Om du har rätt kontaktinformation och anläggningsinfo så kan vi ofta snabbt hjälpa dig via telefon, på plats eller fjärrservice.

 

Hur tittar jag på inspelat material?

Eftersom det finns en stor mängd system och flera olika situationer där du eller någon extern part som t.ex Polis vill titta på kameramaterial så måste du för att kunna besvara frågan ta reda på ett antal saker.

Obs! kom ihåg att kameramaterial ska skyddas mot obehörig åtkomst och endast får lämnas, enligt lag, till utvald tredje part som t.ex Polis och räddningstjänst i samband med brott och olyckor eller förebyggande av dessa.

 • Skall jag se materialet lokalt i mitt CCTV system?
 • Skall jag se materialet på en annan dator/system/plats?
Om du skall se material lokalt

När du skall titta på material lokalt så använder du den klient programvara som följer med din produkt. Hur du gör det beror på vilket system du har installerat. Nordic Alarms vanligaste system är Geovision, Mirasys, Milestone och Bosch.

Nedan finns länkar till manualer för dessa system.

 • Geovision User guide klicka här
 • Mirasys User gudie klicka här
 • Milestone User guide klicka här
 • Bosch User guide klicka här
Om du skall se inspelat material på annan dator/system/plats

För att titta på inspelat material någon annan plats än i själva inspelningsutrustningen så behöver du spara/exportera den bildström som är aktuell.

När du sparar kameramaterial för att kunna titta på det någon annan plats så är det viktigt att du tänker på framförallt två saker:

 1. att materialet kan ta stor plats (en kortare sekvens kan enkelt bli 100 MB från en av dina kameror) och du behöver oftast ha en extern hårddisk, CD brännare, USB minne för att kunna få ut material. Beroende på vilket format du sparar materialet i så komprimeras det olika med olika filstorlek som följd
 2. att du behöver spara i ett format som den dator/system som ska se på materialet kan läsa/förstå. Ofta så kan ditt video system spara i olika format just av den anledningen. Det finns t.ex speciella videoformat hos olika leverantörer som garanterar att ingen manipulerat materialet eller standard format som AVI som nästan vilken dator som helst kan spela upp. Det är därför viktigt att du tänker på vilket system som skall titta på materialet redan när du sparar det.

Om du inte lyckas med hjälp av ovanstående behöver du kontakta vår kundtjänst. Om du har rätt kontaktinformation och anläggningsinfo så kan vi ofta snabbt hjälpa dig via telefon, på plats eller fjärrservice.

Hur vet jag vilken sektion/zon larmcentralen hänvisar till?

För att kunna avgöra var någonstans i din fastighet som det skett larm så delas systemet upp i sektioner. En sektion kan ofta vara likställt med både Zon eller en larmpunkt men det kan i vissa fall var skillnad även på dessa. Larmcentralen får in en signal från en detektor (T.ex en rörelsedetektor, glaskrossdetektor eller magnetkontakt) och då reagerar larmet som det är programmerat att göra. Området som larmet bevakar delas upp i sektioner/zoner som oftast namnges så man vet i vilken del av området någonting har hänt. Till exempel ”Kontoret”, ”Verkstad”, ”Vardagsrum” eller ”Altandörr”. När Larmcentralen ringer så hänvisar de oftast till att de ser att en sektion/zon gett upphov till ett larm och agerar då utifrån de åtgärdsinstruktioner som finns t.ex att ringa innan de rycker ut.

Det finns flera sätt att ta reda på vilken sektion som larmcentralen hänvisar till. Den första kontrollen kan göras direkt i manöverpanelen där alla sektioner finns programmerade. En annan möjlighet är att kontrollera sektionsförteckningen i dokumentationen som hör till till din anläggning.

Om du inte lyckas förstå något av ovanstående behöver du kontakta någon säkerhetsansvarig eller vår kundtjänst. Om du har rätt kontakt och anläggningsinfo så kan vi oftast snabbt hjälpa dig via telefon eller fjärrservice.

Jag kan inte larma på!

Den vanligaste orsaken till att det inte går att larma på en anläggning är för att en detektor står i larmläge. Det kan t.ex. vara att en dörr eller ett fönster som är larmad med en magnetkontakt inte är stängd ordentligt.
Logga in i larmsystemet via manöverpanelen, kontrollera i displayen i manöverpanelen vilken sektion det är som inte är klar/står i larmläge.
Gå bort till larmpunkten och kontrollera på plats vad som kan vara fel och åtgärda det, t.ex. stäng dörren eller fönstret.
Prova att tillkoppla larmet igen via manöverpanelen.

Om en sektion inte går att tillkoppla så kan sektionen manuellt frånkopplas så att övriga systemet kan tillkopplas.
OBS! detta innebär en sänkning av inbrottsskyddet och säkerhetsansvarig skall kontaktas innan detta görs.

Om det fortfarande inte går att larma på anläggningen så kan du kontakta vår kundsupport som ofta kan hjälpa dig över telefon eller via fjärrsupport eller kontakta din säkerhetsansvarige.

Kameran är svart!

Om du har flera kameror och en av dom är svart på monitorn så är första steget självklart att kontrollera att ingen kabel har lossnat eller blivit urdragen.

Om det är IP kameror så kan det vara en bra idé att starta om dom genom att lossa nätverkskabeln och sedan sätta tillbaka den för att se om kameran startar igen.

Om inte något av ovanstående fungerar så får du ringa vår support.

Larmcentralen säger att larmet inte är påslaget?

Om larmcentralen meddelar att ert larm inte är/har varit tillkopplat så beror det på att de inte har fått någon tillkopplingssignal från er anläggning.
Er anläggning har då en till/från kopplingskontroll hos larmcentralen vilket innebär att de har instruktioner om att er anläggning skall vara tillkopplad/pålarmad inom vissa tidsfönster.
Om anläggningen inte är tillkopplad när tidsfönstret infaller t.ex. klockan 18:00 en vardag, så får larmcentralen en indikering om detta.

Hos larmcentralen finns sedan instruktioner på hur de skall agera när anläggningen inte är tillkopplad.
Beroende på den instruktion som larmcentralen har, så kan de utföra olika åtgärder som t.ex. att skicka en väktare för att tillkoppla anläggningen eller ringa en kontaktperson för vidare åtgärd.

Varför lyser det en gul lampa?

Om det lyser en gul diod (premiere) eller en gul triangel (Power) på manöverpanelen så är det en indikering på ett fel i anläggningen.

När du är inloggad i anläggningen så:

För Power så tryck på ”*” (stjärna) och sedan på ”2”, bläddra sedan med piltangenterna ”<>” för att läsa av felmeddelandet i displayen.
Om felindikeringen, den gula triangeln slocknar efter att du läst felmeddelandet så  kvarstår inte felet längre.
Om felindikeringen kvarstår måste service tillkallas för att åtgärda felet.

Map Power A

För Premiere  tryck på ”menu” och sedan på ”2”,  bläddra sedan med piltangenterna  för att läsa av felmeddelandet i displayen.
När du läst av  felmeddelandet tryck på ”Återställ”.
Om felindikering, den gula dioden slocknat så kvarstår inte felet längre.
Om felindikeringen kvarstår måste service tillkallas för att åtgärda felet.

Premiere MAP

Vilket larm har jag?

Det enklast sättet att se vilken typ av larmsystem som du har är oftast att gå och titta på hur manöverpanelen ser ut.
Nedan visas bilder på manöverpaneler i Power- och Premierserien.

 Power

Map Power A

 Premier
Premiere MAP