Bredare erbjudande när Nordic Alarm och ISG Systems samordnar verksamheterna

Bredare erbjudande när Nordic Alarm och ISG Systems samordnar verksamheterna

Bredare erbjudande när Nordic Alarm och ISG Systems samordnar verksamheterna

Från den 1 februari 2016 samordnas två av Sveriges mest framträdande systemintegratörer med specialisering inom integrerade säkerhetssystem, digital bildhantering, intelligent video, inbrottslarm och passersystem.

ISG Systems AB och Nordic Alarm AB, två bolag tillhörande Lagercrantz Group, har djup och lång erfarenhet inom sina respektive specialområden samtidigt som båda har stark förankring i systemintegration.

— Det är inte bara den ökade styrkan som är anledningen till att vi samordnar våra verksamheter. Bredden i det gemensamma erbjudandet blir dessutom betydligt mer intressant för marknaden, säger Thomas Lilja VD på ISG Systems AB.

— I och med den här samordningen ser vi ett flertal nya områden där vi kan erbjuda kunderna en breddad expertis inom teknisk säkerhet och kamerasystem såväl för mindre leveranser som stora infrastrukturprojekt, adderar Mikael Hägglöf, VD på Nordic Alarm.

För förbättrad flexibilitet och servicegrad byggs styrka inför framtiden genom att integrera interna funktioner såsom som inköp, utveckling, logistik, lager, ekonomi och ledning. Gentemot marknaden kommer de två bolagen fortsätta att agera som fristående enheter med sina respektive varumärken.

För mer information, kontakta:

  • Thomas Lilja, ISG Systems AB
    mobil: 0733-462142
    epost: thomas.lilja@isg.se
  • Mikael Hägglöf, Nordic Alarm AB
    mobil: 0705-778665
    epost: mikael.hagglof@nordicalarm.se

Om Nordic Alarm
Nordic Alarm AB skyddar materiella och immateriella tillgångar genom att erbjuda intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kameraövervakning och personskydd. Egen utveckling av intelligenta produkter och system med stort IT-innehåll har gett Nordic Alarm en unik position på säkerhetsmarknaden. Företaget är en av de ledande leverantörerna av högsäkerhetssystem i Sverige. Bland kunderna finns banker, sjukhus, industri, polisen, Kriminalvården, IKEA, ST1, ICA m. fl.

Om ISG Systems
ISG är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation. ISG har sedan 1993 levererat integrerade bildhanteringslösningar till bl.a. infrastrukturprojekt som Norra länken, Götatunneln, Citytunneln, Öresundsbron m.fl.