Affärsidé

Vår affärs ide´

Nordic Alarms vision är att vara en erkänd ledande systemintegratör i Skandinavien inom valda målmarknader.

Nordic Alarm skall vara kunder och partners förstahandsval för verksamheter som ställer höga krav på säkerhet där vi erbjuder trygghet och affärsnytta genom kundanpassade tjänster och säkerhetsteknik.

Hur vi gör

Nordic Alarm erbjudande riktar sig framförallt till kunder som ser nyttan av en leverantör som kan leverera och integrera olika delar inom sitt säkerhetssystem där larm, passage och kameraövervakning är centrala delar. Det sker genom tydliga erbjudanden och förståelse för kundnytta i kombination med hög kompetens.

Ledord för våra lösningar är:

  • Kundnytta
  • Innovation
  • Kompetens
  • Integration
  • Flexibilitet
  • Engagerad personal

Varför Nordic Alarm

”Nordic Alarm är större än de små och mindre än de stora!” Det innebär att du som kund får en samarbetspartner som både är flexibel och lyhörd tillsammans med engagerad personal där din kundnytta står i centrum men samtidigt också har resurser att erbjuda risktäckande lösningar med hög kompetens och kreativitet.